Vandewall Planologisch Advies BV - info@vandewall-planologie.nl - tel 043.3217613
ontwerp & realisatie >> edening

Welkom bij Vandewall Planologisch Advies B.V. (VPA). U bent hier op het juiste adres voor advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening in de brede zin van het woord.

VPA helpt gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architectenbureaus, bouwbedrijven maar ook particulieren met het voorbereiden van hun bouwplannen door het vervaardigen van documenten die voor de ruimtelijke procedures noodzakelijk zijn. Of het nu om een ruimtelijke onderbouwing, een bestemmingsplan of een structuurvisie gaat, een locatieonderzoek, een planologische haalbaarheidsstudie of een detacheringsverzoek, of dat u hulp nodig heeft bij het schrijven van een inspraakreactie of met het contact met de gemeentelijke overheid, u kunt hiervoor bij VPA terecht. Ook voor CAD (teken-) en digitaliseringswerkzaamheden op het gebied van de ruimtelijke ordening bent u bij VPA op het juiste adres.

In het menu “Diensten” op deze site kunt u per onderwerp informatie inwinnen. Graag zijn wij bereid persoonlijk kennis met u te maken. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken of een e-mailbericht sturen. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van deze site.

Charles Vandewall,
oprichter VPA BV