Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Digitaliseren en CAD-diensten

Digitaliseren

Ruimtelijke plannen worden in het kader van uniformiteit, leesbaarheid en uitwisselbaarheid tussen verschillende instanties digitaal vervaardigd. Dit gebeurde conform de geldende IMRO-coderingen en SVBP-standaarden. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden en dienen ruimtelijke plannen opgesteld te worden in de nieuwe standaard om te raadplegen via het digitale stelsel, het Omgevingsloket. Indien de gemeenten nog niet via de nieuwe standaarden een omgevingsplan kunnen wijzigen is er een alternatief voorhanden: een TAM-IMRO plan (tijdelijke alternatieve maatregel). Hierbij kan de techniek zoals gebruikt wordt onder de Wro tijdelijk worden toegepast om een omgevingsplan te wijzigen. Bij VPA is de inhoudelijke kennis over deze standaarden/werkwijzen inclusief alle benodigde licenties en programmatuur aanwezig.

CAD-diensten

Los van of gekoppeld aan de digitaliseringsverplichting van het Omgevingsloket kan VPA u ook ondersteunen met CAD-werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat kan variëren van het opstellen van verbeeldingen/plankaarten van omgevingsplannen tot het maken van stedenbouwkundige tekeningen of ander ondersteunend kaartmateriaal. Ook planologische of stedenbouwkundige adviesbureaus zonder tekencapaciteit kunnen bij VPA terecht.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker