Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Locatieonderzoek

Stel u bent wethouder van een gemeente en u heeft van het college de opdracht gekregen een geschikte locatie te vinden voor een nieuw te bouwen ziekenhuis. Of u bent projectontwikkelaar en u denkt na over geschikte locaties voor het realiseren van een woon-/zorgcomplex? Dit soort vragen kunnen worden beantwoord met behulp van een locatieonderzoek. In een locatieonderzoek worden de verschillende eigenschappen van mogelijke locaties voor uw (bouw)plan met elkaar vergeleken. Op basis van het programma van eisen van de beoogde ontwikkeling, worden toetsingscriteria opgesteld aan de hand waarvan later de voorkeurslocatie moet worden bepaald. Vervolgens worden er gewichten toegekend aan het belang van de verschillende eigenschappen van de locaties en worden de locaties beoordeeld op de vastgestelde toetsingscriteria. Uiteindelijk komt hieruit een voorkeurslocatie, die onderbouwd wordt op basis van de resultaten van het locatieonderzoek. Op deze manier heeft u een geschikte en goed onderbouwde locatie voor uw (bouw)plan. Hiermee kunt u verder in de voorbereiding naar een daadwerkelijke uitvoering.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker