Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

M.E.R.-Beoordelingsnotitie

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit (Ob) is aangegeven aan welke regelgeving voor de milieueffectrapportage getoetst dient te worden. Of een besluit m.e.r.-plichtig is of m.e.r.-beoordelingsplichtig kan worden afgeleid uit het Omgevingsbesluit. Daarin zijn de besluiten benoemd die m.e.r- (beoordelings)plichtig zijn. Bij deze meeste plannen is sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Deze bestaat uit een verplichte motivering die ófwel opgenomen wordt in de motivering van een ruimtelijke plan, ófwel als separaat document kan worden opgesteld. Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie nemen wij regulier mee in onze offertes voor ruimtelijke plannen, maar deze kan ook separaat worden geoffreerd.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker