Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie wordt de beoogde toekomstige (ruimtelijke) ontwikkeling van een gemeente of provincie vastgelegd in een plan. Tevens beschrijft de Omgevingsvisie de maatschappelijke opgaven en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente of provincie. In de Omgevingsvisie wordt een breed scala aan belangen afgewogen en worden meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan cultureel erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit. De Omgevingsvisie komt tot stand op basis van participatie; de gemeente of provincie gaat de dialoog aan met haar burgers over haar beleidsuitgangspunten.

VPA kan u helpen met het opstellen van een Omgevingsvisie. Hiervoor worden de benodigde disciplines, ook van andere organisaties, samengebracht in een team dat samen met de betreffende gemeente of provincie werkt aan de Omgevingsvisie. Een gemeente of provincie beschikt over grondige kennis en informatie vanuit het lokale speelveld, die de beste basis vormt voor het formuleren van een beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.

VPA helpt u graag deze kennis op professionele wijze om te zetten in een beleidskader.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker