Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Vacature bij Vandewall Planologisch Advies

BP Noorderbrug e.o. Maastricht

Dit bestemmingsplan regelt de nieuwe aanlanding van het Noorderbrugtracé en stelt tevens de kaders voor te ontwikkelen Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) in het gebied Belvédère. Momenteel werken wij aan de ontwikkeling van de tweede fase van de PDV-locatie.

Klik hier om het plan te bekijken

Bestemmingsplan Noorderbrug e.o. Maastricht

BP Looiershof Maastricht

Het oude industrieterrein van de voormalige vermicellifabriek in hartje Maastricht wordt ontwikkeld tot een excellent woongebied met een combinatie van grondgebonden woningen, appartementen en penthouses. Het gebied wordt semi-openbaar ingericht, waardoor ook de oude historische elementen zoals de stadsomwalling langs de Jeker weer zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.

Klik hier om het plan te bekijken

Bestemmingsplan Looiershof Maastricht

BP Kern Vaals

Het bestemmingsplan Kern Vaals is met name gericht op het beheer van de bestaande situatie en heeft daarom grotendeels een conserverend karakter. De bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied is in het bestemmingsplan vastgelegd. Ontwikkelingen waarvoor reeds een planologische procedure is doorlopen en/of waarvoor een vergunning is verleend, zijn als ‘bestaande situatie’ opgenomen in voorliggend bestemmingsplan.

Klik hier om het plan te bekijken

Bestemmingsplan Kern Vaals

BP Grensmaas Echt-Susteren

Dit bestemmingsplan is gemaakt om het gebied langs de Grensmaas in de gemeente Echt-Susteren te actualiseren. Niet alleen is de planologische basis geactualiseerd, ook zijn reeds gerealiseerde onderdelen van de Grensmaasontwikkelingen juridisch vastgelegd.

Klik hier om het plan te bekijken

Bestemmingsplan Grensmaas Echt-Susteren

BP De Rosslag Roermond

Deze herontwikkeling omvat een modernisering van jachthaven De Rosslag in Herten in combinatie met de realisatie van woningbouw, een nieuw havengebouw met beheerderswoning en ook het substantieel vergroten van het aantal parkeerplaatsen voor de jachthaven en de geplande woningen.

Klik hier om het plan te bekijken

Bestemmingsplan De Rosslag Roermond

Structuurvisie Beek

Samen met VP+ Project Proces heeft VPA de structuurvisie voor de gemeente Beek opgesteld. Hoofdoel daarbij is behoud en versterking van een duurzame omgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is, met oog voor wat Beek heeft en wil nalaten voor toekomstige generaties. Beek wil zich blijven ontwikkelen tot een eigentijdse maar authentieke woon-, werk- en leefgemeente, met voorzieningen op maat in elke kern en in een hoogwaardige, duurzame landelijke omgeving met blijvende en beleefbare natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.

Klik hier om het plan te bekijken

Structuurvisie Beek

BP Azc De Veijestraat Maastricht

Dit ontwikkelingsgerichte bestemmingsplan draait om de herbestemming en bijbehorende nieuwbouw van het nieuwe asielzoekerscentrum van het COA te Maastricht. Het plan, waarmee een gemeentelijk monument wordt behouden en hergebruikt, is op dit moment in uitvoering.

Klik hier om het plan te bekijken

Bestemmingsplan Azc De Veijestraat Maastricht

Relaties

In het bestemmingsplanproces is het noodzakelijk op specifieke onderdelen te beschikken over specialistische kennis. Met een aantal partijen werken wij intensief samen bij de totstandkoming van onze ruimtelijke plannen.

Advies- en Ontwerpbureau Geert Janssen

John Sondeyker Photographer
www.johnsondeyker.com

Siecker Advies en Management
www.sieckeradvies.nl

BKK Bodemadvies
www.bkk-bodem.nl

Ecolybrium Ecologisch Onderzoek & Advies
www.ecolybrium.nl

Van Biesen RO

Spider Monkey Consultancy
www.spidermonkeyconsultancy.com

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker