Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Zienswijzen & bezwaarschriften

Indienen van zienswijzen

Bij een wijziging van het Omgevingsplan hebben burgers en bedrijven de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, wanneer zij het niet eens zijn met (een gedeelte van) het ruimtelijk besluit. De zienswijze wordt ingediend bij de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Bij het indienen van een zienswijze kan VPA u ondersteunen. Samen met u bekijken wij de mogelijkheden en de haalbaarheid van de zienswijze. Door de zienswijze zorgvuldig en duidelijk te formuleren, proberen wij voor u het beste resultaat te behalen.

Zienswijzenbeantwoording

Tevens ondersteunen wij gemeenten bij het opstellen van een zienswijzenbeantwoording wanneer tegen een wijziging van het Omgevingsplan zienswijzen zijn ingediend. In overleg met de betreffende gemeente stellen wij een zienswijzenbeantwoording op waarin de afweging van de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig worden geformuleerd.

Bezwaarschriften

Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente in uw omgeving is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen bij het college van B&W van uw gemeente. In een bezwaarschrift kunt u schriftelijk uw bedenkingen kenbaar maken en de gemeente verzoeken om haar besluit te heroverwegen. De gemeente kan u tevens uitnodigen uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Met onze brede expertise in het ruimtelijk domein kan VPA uw bezwaren op zorgvuldige en juridisch correcte wijze naar voren brengen.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker